Na 3. nedjelju došašća obilježavamo nedjelju Caritasa. Unazad nekoliko godina naš župni Caritas organizira akciju prodaje kolača. Sredstva prikupljena tom akcijom, zajedno s namirnicama koje se skupljaju u akciji “Adventski kalenDAR”,  namijenjena su pomaganju potrebitima u našoj župi. Ove je godine ispečeno 46 vrsta kolača, a od njih je napravljeno 96 kutija za prodaju. Svi su kolači prodani zahvaljujući velikodušnosti naših župljana i njihovoj spremnosti da prepoznaju bližnjega kojemu je potrebna pomoć. Caritasovi volonteri na čelu s neumornim voditeljem Ivanom Matoševićem i ovog će Božića razveseliti brojne davoračke obitelji ne samo darom, nego i toplom riječju, osmjehom i blizinom.