Župno pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia).

Za članove ŽPV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti spremne promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu. Predlaže ih župnik, izabire župna zajednica, a potvrđuje dijecezanski biskup. Svoju službu vrše besplatno.

Članovi ŽPV-a po službi su župnik, župni vikari i rektori javnih crkava na području župe. Među članovima ŽPV-a su i barem po jedan predstavnik osoba posvećenoga života te vjeroučitelja u školi koji žive na području župe.

Na posljednjim izborima za članove Župnog pastoralnog vijeća župe Davor izabrani su:

Marija Anđelković

Nikolina Blažić

Marica Dakić

Marija Filipović

Ljerka Furić

Renata Gelemanović

s. Dubravka Kopilović

Ivan Matošević

Nataša Mihić

Josip Švađumović