Naslovnica Nedjeljna čitanja

Nedjeljna čitanja

ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE – MALA GOSPA (8.9.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Knjige proroka Miheja Ovo govori Gospodin: »I ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od...

23. NEDJELJA KROZ GODINU (B – 5.9.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Knjige proroka Izaije Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!« Sljepačke će oči...

22. NEDJELJA KROZ GODINU (B – 29.8.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Knjige Ponovljenog zakona Mojsije reče narodu: »Sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli...

21. NEDJELJA KROZ GODINU (B – 22.8.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Knjige o Jošui U one dane: Jošua sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove i...

UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE (B, 15.8.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko...

19. NEDJELJA KROZ GODINU (B – 8.8.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Prve knjige o Kraljevima U one dane: Ode Ilija dan hoda u pustinju. Stigavši onamo sjede pod jednu žuku, zaželje umrijeti i reče:...

18. NEDJELJA KROZ GODINU (B – 1.8.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Knjige Izlaska U one dane: Sva zajednica izraelska u pustinji stade mrmljati protiv Mojsija i Arona. I rekoše im sinovi Izraelovi: »O, da...

17. NEDJELJA KROZ GODINU (B – 25.7.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Druge knjige o Kraljevima U one dane: Neki čovjek došao iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem Elizeju kruh od prvina, dvadeset ječmenih...

16. NEDJELJA KROZ GODINU (B – 18.7.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Knjige proroka Jeremije Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje – govori Gospodin. Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira...

15. NEDJELJA KROZ GODINU (B – 11.7.2021.)

Prvo čitanje: Čitanje Knjige proroka Amosa U one dane: Amasja, svećenik betelski, reče Amosu: »Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj!...