Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) je savjetodavno tijelo koje pomaže župniku u upravljanju župnim vremenitim dobrima. Prema kan. 537 Zakonika kanonskog prava treba ga imati svaka župa.

ŽEV je sastavljeno od tri do pet vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa.

Za članove ŽEV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i, po mogućnosti, stručne u pitanjima gospodarstva i prava. Svoju službu vrše besplatno.

ŽEV ima sljedeće zadaće:

  • pomaže župniku u izradi redovitog i izvanrednog župnog proračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne redovite djelatnosti i način njihova pokrića;
  • pomaže župniku u osiguranju izvora i u prikupljanju sredstava potrebnih za redoviti život župe, kao i za održavanje i izgradnju prostora za sveto bogoslužje, pastoralnih prostora i župne kuće, u upravi svim vremenitim dobrima župe, te u brizi za očuvanje umjetničke, povijesne i kulturne baštine u vlasništvu župe;
  • pregledava blagajničke knjige po završetku pojedinih investicijskih radova, odnosno dokumentaciju kao i završni račun;
  • skrbi o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na vremenita dobra (usp. kan 1284, t. 2.9);
  • vodi brigu zajedno sa župnikom da se pismeno sastavi i trajno dopunjava inventar župnih pokretnih i nepokretnih dobara, te prigodom premještaja župnika sudjeluje u primopredaji i supotpisuje zapisnik o primopredaji;
  • ŽEV one župe koja je povjerena redovničkoj zajednici treba voditi računa o ugovoru sklopljenom između dijecezanskog biskupa i redovničke zajednice.

Na posljednjim izborima za članove Župnog ekonomskog vijeća župe Davor izabrani su:

Davor Agičić

Nedeljko Benić

Stjepan Marjanović

Vlado Marjanović

Tomica Švađumović