Nedjeljna čitanja

Cvjetnica (A)

Prvo čitanje: Iz 50 , 4-7   Lica svojeg ne zaklonih od pogrda, ali znam da se neću postidjeti. Čitanje knjige proroka Izaije Gospodin Bog dade mi jezik vješt da...

5. korizmena nedjelja (A)

Prvo čitanje: Ez 37, 12-14 Duh svoj udahnut ću u vas da oživite. Čitanje Knjige proroka Ezekiela Ovo govori Gospodin Bog: »Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas...

Blagovijest (A)

Prvo čitanje: Iz 7, 10-14 Evo, djevica će začeti! Čitanje Knjige proroka Izaije U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak...

4. korizmena nedjelja (A)

Prvo čitanje: 1Sam 16, 1b.6-7.10-13a David pomazan za kralja nad Izraelom. Čitanje Prve knjige o Samuelu U one dane: Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi...

3. korizmena nedjelja (A)

Prvo čitanje: Izl 17, 3-7 Daj nam vode da pijemo!   Čitanje Knjige Izlaska U one dane: Narod je žeđao za vodom pa je mrmljao protiv Mojsija i govorio:...

2. korizmena nedjelja (A)

Prvo čitanje: Post 12, 1-4a Poziv Abrahama, oca naroda Božjega. Čitanje Knjige Postanka U one dane: Gospodin reče Abramu: »Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog,...