Dragi krizmanici i roditelji,

na stranicama Požeške biskupije možete pronaći obavezne kateheze za pripremu za sakramenat Svete Potvrde:

 

Katehetski materijali u pripravi kandidata za svetu potvrdu