Treća nedjelja došašća ujedno i nedjelja Caritasa, prigoda da vjernici iskažu konkretnu pomoć onima kojima je ona potrebna. U našoj župi provodi se sad već tradicionalna prodaja kolača, a uz nju provodi se i akcija biskupijskog Caritasa “Adventski kalenDAR dobrote” kojom se skupljaju prehrambene namirnice i higijenske potrepštine koje se dijele najpotrebnijima u našoj župi. I ove je godine akcija kolača bila uspješna, prodano je stotinjak kutija. Caritasovi volonteri zahvaljuju svima koji su sudjelovali i pokazali veliko srce i sluh za potrebite.