Požeški biskup Antun Škvorčević uputio je 19. ožujka pismo svim svećenicima Požeške biskupije o provođenju Odredbi biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sprječavanja širenja bolesti COVID-19. U Pismu biskup kaže:

„Poštovana i draga braćo svećenici!

U prilogu dostavljamo svim župnim uredima Požeške biskupije dokument pod naslovom Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19, čije provođenje u cijelosti postaje obvezno 20. ožujka 2020. za sve svećenike u Požeškoj biskupiji.

  1. Neka svećenici u sadašnjem izvanrednom stanju budu vjerni i ustrajni molitelji za one koji su im povjereni i za sve koji su u nevoljama te vrše svoje pastoralno poslanje u okviru trenutačnih mogućnosti. Služeći u župnoj crkvi dnevnu svetu misu bez naroda, svećenici će je prikazati na nakanu koju su unaprijed primili od vjernika, te će pronaći mogućnost da ih o tome obavijeste. Zbirne svete mise, uobičajene u pojedine dane, svećenici mogu prikazati samo ako su im za taj način slavljenja njihove nakane dali pristanak oni vjernici koji su ih za to zatražili. U skladu s Direktorijem župnici su dužni nedjeljom i zapovijedanim blagdanima prikazati svetu misu „pro populo“.
  2. U trenutačnom izvanrednom pastoralnom stanju napose je važno da ne napustimo bolesne, starije, siromašne i osamljene sugrađane. Neka svećenici pronađu mogućnost da putem telefona, elektroničnih medija ili na neki drugi siguran i dopušten način budu u kontaktu s njima te im budu ohrabrenje i jamstvo da nisu sami, pruže im snagu i utjehu svetih sakramenata pričesti i bolesničkog pomazanja, poštujući sve mjere sprječavanja zaraze. Ondje gdje svećenici poznaju susjede spomenutih osoba, zamolit će ih da kao bližnji suosjećajnom solidarnošću, povezani sa župnim Caritasom i njegovim volonterima vode o njima brigu te da odgovore na njihove potrebe u okviru župnih mogućnosti ili ih preporuče socijalnim službama.
  3. Volonteri Caritasove kuhinje u Požegi, poštujući sve sigurnosne mjere s obzirom na zarazu, i dalje će nastaviti dnevno dostavljati objed onima koji si ga ne mogu sami prirediti. Pri tom će postupati prema uputama Crvenog križa i Caritasa. Njima se također povjerava da vode brigu kako bi svaki primatelj hrane od Caritasa imao potrebne lijekove i druge potrepštine, koje će im nastojati pribaviti na propisan način.
  4. S obzirom na duhovnu potporu vjernicima, župnici će s vjeroučiteljima elektroničkim putem organizirati povezanost sa što većim brojem župljana, kako bi im od vremena do vremena uputili svoju pastirsku riječ i dostavili građu za lectio divina, koja će im pomoći da u obitelji ili pojedinačno mogu nastaviti s korizmenim katehezama u našoj Biskupiji prigodom Godine Božje riječi, kako je to naznačeno u Biskupovu pismu vjernicima o opasnosti koronavirusa “Budni budite i u svako doba molite” (Lk 21, 36) od 12. ožujka 2020. te kako je dogovoreno na nedavnoj duhovnoj obnovi za svećenike u Požegi.
  5. Jednako tako župnici će s vjeroučiteljima elektroničkim putem nastojati biti u kontaktu s kandidatima za prvu svetu pričest i svetu potvrdu te im od sljedećeg tjedna dostavljati građu za pet kateheza koju je priredio Pastoralni centar naše Biskupije i po kojima će se uz pomoć roditelja kod kuće pripravljati za navedene sakramente. Slavlje tih sakramenata bit će organizirano kad prestane izvanredno stanje po rasporedu koji će Biskupski ordinarijat pravovremeno dostaviti svim župnim uredima. Vjernici će tijekom ovog vremena nastojati biti povezani sa svojom župom i biskupijom uključujući se u spomenute programe i pobožnosti putem javnih medija. Moguće im je pratiti svetu misu i iz požeške Katedrale, koja se svaki dan prenosi uživo putem interneta u 18.30 sati. Poveznica za pristup prijenosu nalazi se na internet stranici Požeške biskupije.

Povezan s vama u molitvi i u nastojanju oko vršenja pastoralnog poslanja u izvanrednim okolnostima, sve vas od srca u Gospodinu pozdravljam i blagoslivljam.“