Preminuli

27.11.2020. Zdenka Marjanović

27.11.2020. Anka Ivančić

19.11.2020. Vjekoslav Dević

9.11.2020. Stjepan Blažić

17.10.2020. Stjepan Gelemanović

12.10.2020. Stana Jurčević

6.10.2020. Stjepan Bukić

2.10.2020. Valentin Marjanović

30.03.2020. Ana Ciprić (1933.)

13.03.2020. Matija Varkašević

11.03.2020. Filip Blažić

14.02.2020. Anka Simić

03.02.2020. Sofija Štivin

31.01.2020. Mato Mihić