Na početku euharistijskoga slavlja u nedjelju 26.9.2021. prisegnuli su novoizabrani članovi župnoga Pastoralnog vijeća. Obećali su da će u suradnji sa župnikom savjesno i zauzeto obavljati svoju službu za dobro naše župne zajednice. U Pastoralno vijeće odabrani su: Nikolina Blažić, Andrija Ciprić, Helena Ciprić, Marica Dakić, Marija Filipović, Ljerka Furić, Renata Gelemanović, Alen Mandušić, Ivan Matošević, Nataša Mihić i Marin Štivin. Vjerujemo da će pastoralni vijećnici ustrajati u svom nastojanju da rade na unaprjeđenju liturgijskog i pastoralnog života naše župe.