Na Misi zahvalnici na Staru godinu naš župnik Mario pročitao je ovogodišnju statistiku u kojoj stoji da je u 2021. godini kršteno 31 dijete, dvostruko više nego 2020. kad ih je kršteno 16. Vjenčano je 8 parova, tri više nego 2020. Umrlo je 30 župljana, 5 manje nego prošle godine. Podijeljeno je 60 000 svete pričesti. 27 prvopričesnika primilo je sakrament Prve pričesti, a sakrament Svete potvrde primilo je 35 mladih. Veseli nas povećanje broja krštenih i nadamo se da je prošla godina bila iznimka te da će se rast nastaviti i u sljedećim godinama.