Na kraju svake građanske godine prisjećamo se svega što smo u njoj proživjeli i rezimiramo svoja postignuća, ali se i spominjemo onih manje lijepih trenutaka. Nažalost, 2020. godina donijela nam ih je mnogo. Osim pandemije koja nam je onemogućila normalan život, poplave i potresa, prošlu je godinu u našoj župi obilježio nikad manji broj krštenih i vjenčanih. Kršteno je 16 djece, a vjenčano 5 parova – najmanje otkad je župe!  Umrlo je 35 župljana. Raseljavanje, sve kasnije odlučivanje na brak i obitelj, nedostatak financijske sigurnosti, neriješeno stambeno pitanje, sve je to uzelo danak ovakvoj negativnoj statistici. Nažalost, sve nas je manje i sve smo stariji. Ono s čime se neke župe suočavaju već godinama ove smo godine i mi dočekali. Nadamo se da će prošla godina biti iznimka i da se takav trend u budućnosti neće nastaviti.