Prvo čitanje:

Iz 7, 10-14

Evo, djevica će začeti!

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskuša¬vati Gospodina.« Tada reče Izaija:

»Čujte, dome Davidov:

Zar vam je malo dodijavati ljudima

pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak:

Evo, djevica će začeti i roditi sina

i nadjenut će mu ime Emanuel,

S nama Bog!«

Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 40 , 7-11

Pripjev:

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju

 

Žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio; paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršiti volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću naviještati u velikom zboru
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

 

Drugo čitanje:

Heb 10 , 4-10

U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha.

Zato Krist ulazeći u svijet veli:

Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio;

paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.

Tada rekoh: »Evo dolazim!«

U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Pošto gore reče:

Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice

— koje se po Zakonu prinose —

ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim:

Evo dolazim vršiti volju tvoju!

Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni

prinosom tijela Isusa Krista

jednom zauvijek.

Riječ je Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 1 , 26-38

Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«

Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.No anđeo joj reče:

»Ne boj se, Marijo!

Ta našla si milost u Boga.

Evo, začet ćeš i roditi sina

i nadjenut ćeš mu ime Isus.

On će biti velik

i zvat će se Sin Svevišnjega.

Njemu će Gospodin Bog

dati prijestolje Davida, oca njegova,

i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke

i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«

Anđeo joj odgovori:

»Duh Sveti sići će na te

i sila će te Svevišnjega osjeniti. l

Zato će to čedo i biti sveto,

Sin Božji.

A evo tvoje rođakinje Elizabete:

i ona u starosti svojoj zače sina.

I njoj, nerotkinjom prozvanoj,

ovo je već šesti mjesec.

Ta Bogu ništa nije nemoguće!«

Nato Marija reče:

»Evo službenice Gospodnje,

neka mi bude po tvojoj riječi!«

I anđeo otiđe od nje.

Riječ je Gospodnja.