4. prosinca u KBC-u Osijek, nakon kratke borbe s bolešću, preminuo je naš župljanin, velečasni Branko Gelemanović. Rođen je 7. siječnja 1960. godine u obitelji Ivana i Marije Gelemanović. Osnovnu je školu završio u Davoru, a klasičnu gimnaziju i teološki fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1986. godine u Zagrebu, a mladu je misu slavio u Davoru 6.srpnja iste godine. Od 1986. do 1989. bio je kapelanom u Zagrebu, a od 1989. do 1991. u Križevcima. Nakon kapelanske službe imenovan je župnikom u Sigecu gdje je služio do 1995., kada postaje župnikom u Oriovcu. Od 1999. do 2017. bio je župnikom u Daruvaru. Posljednja njegova svećenička služba bila je u župi Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije u Novoj Gradiški. Velečasni Branko bio je omiljen u svakoj župi u kojoj je službovao, bio je neumorni radnik i graditelj, društven, vezan za svoju obitelj i rodno mjesto. Dragi velečasni Branko, vjerujemo da će Vaša ostavština zauvijek biti upisana u svim župama u kojima ste službovali. U rajske dvore poveli Vas anđeli!